Бидний тухай

Чингэлтэй дүүргийн 17-р хороо нь 14247 хүн 0-5 насны хүүхэд-2264, 6-15 насны хүүхэд-1256, 16-49 насны эмэгтэйчүүд-3855 60- дээс наснй ахмад-875 бусад хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүн ам-5097 эрүүл мэндийн анхан шатны болон нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэн хүн амын эрүүл мэндийг зохистой түвшинд хүргэх, нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээнд чиглүүлэх, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах зэрэг тусламж үйлчилгээг 6 эмч, 7 сувилагч, эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан-1, нягтлан бодогч-1, 2 туслах ажилтаны бүрэлдэхүүнтэйгээр үзүүлэн ажиллаж байна.  Эрүүл Мэндийн төвийн даргаар Б.Оюунцэцэг ажилладаг.

 • 17-р хорооны «Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдааг»-ийн цогцолбор байранд байрладаг.
 • Магадлан итгэмжлэгдсэн  эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл бүхий эрүүл мэндийн байгууллага юм. 

Овог нэр: Басан Оюунцэцэг

Төгссөн сургууль: АУИС

Мэргэжил:  Өрхийн эмч

Гавъяа шагнал:

 • ЭМЯ-ны хүндэт жуух
 • Эрүүл мэндийн салбарын тэргүүний ажилтан

Ажилласан жил: 25жил

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

 • Өрхийн эмчийн
 • Мэргэжил олгох курс
 • Өрхийн эмчийн клиник

Хариуцсан гудамж: Сурагчийн 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 50, 51,52, 53, 54, 55,56, Баян хайрханы замын зүүн тал

 

Овог нэр:  Мягмарсүрэн Оюунчимэг

Төгссөн сургууль: АУИС

Мэргэжил: Өрхийн эмч

Гавъяа шагнал:                  

 • ЭМЯ-ны хүндэт жуух
 • Эрүүл мэндийн салбарын тэргүүний ажилтан

Ажилласан жил: 24  жил

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

 • Өрхийн эмчийн мэргэжил олгох курс
 • Өрхийн эмчийн клиник сургалт
 • Өрхийн эмчийн баримжаа олгох ЭХО-ны курс

Хариуцсан гудамж:  Сурагчийн 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 77, 78, 79, 

 

Овог нэр: Цэрэнчимэд Оюунцэцэг

Төгссөн сургууль:  “Ач” АУДС

Мэргэжил:   Ерөнхий мэргэжлийн эмч, Дүрс оношлогооны эмч

Ажилласан жил: 5жил

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

ШНТЭ-III-р эмнэлэгт дүрс оношлогооны нарийн мэргэжлээр 1жил 6 сар

Хариуцсан гудамж: 

Сурагчийн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Сурагчийн 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69,70, 71, 72, 73 74, 75, 76

 

Овог нэр:  Ганбаатар Баасантогтох

Төгссөн сургууль:  “Ач” АУДС

Мэргэжил:  Ерөнхий мэргэжлийн эмч

Ажилласан жил:                 5 жил

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

Өрхийн эмчийн баримжаа олгох ЭХО-ны курс

Ажлын туршлага:  2010 -2012  “Тэгш-Өлзий”

ӨЭМТ-д их эмч

Хариуцсан гудамж:  Сурагчийн 46, 47, 48, 49, 84, 85, 86,

 

Овог нэр: Ганбаатар Наранцацрал

Төгссөн сургууль: 2015 онд АШУҮИС-АУС

Мэргэжил:  Хүний их эмч

Ажилласан байдал: 2015 оноос “Мөнх-Үйлстэн”  ӨЭМТ -дажиллаж байна

 

Овог нэр:  Эрдэнэцогт Цогтбаатар

Төгссөн сургууль:  2015 онд АШУҮИС

Мэргэжил:  Хүний их эмч

Ажилласан байдал: 2015 оноос “Мөнх-Үйлстэн” ӨЭМТ –д ажиллаж байна

Хариуцсан гудамж: Зүрх уул-1-8, Сурагчийн 30-34, Сурагчийн 57-59

Сувилагч нар