Артерийн даралт ихсэх өвчин, элэгний В,С вирус илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх үзлэгт, мобайл технологийг ашиглаж нэвтрүүлэх өдөрлөг

Артерийн даралт ихсэх өвчин, элэгний В,С  вирус илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх үзлэгт, мобайл технологийг ашиглаж нэвтрүүлэх өдөрлөг