12 өдрийн сургалт

12 өдрийн сургалт

ЧД-ийн 17 хорооны "Мөнх-Үйлстэн" ӨЭМТ 2017 оны 03 сарын 21-ны өдрөөс 12 өдрийн хүүхдийн нэмэгдэл хоолны сургалтыг жингийн алдагдалтай 6 хүүхдийн гэрээр Эрүүл мэндийн сайн санааны туслагч Д.Ядмаа, н.Баярсүх, Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан Б.Хишигбуян, Сувилагч Б.Дагир нар явж сургалтыг хийж эхэллээ. Сургалтанд хэрэглэгдэх хүнсний бүтээгдэхүүнийг өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс гаргаж байна. Сургалт эхлэхийн өмнөх өндөр, жинг гэрт нь очиж үзлээ.

Тайлбар текст