Цэцэрлэгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Цэцэрлэгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг сар тутам цэцэрлэгүүд дээр хийж байна. 2017 оны 02 сарын 23-ны өдөр 222- цэцэрлэг дээр үзлэг хийлээ.