12 сарын 01 ДОХ-той тэмцэх дэлхий нийтийн өдөр

12 сарын 01 ДОХ-той тэмцэх дэлхий нийтийн өдөр