40-65 насны иргэн та В,С вирусын шинжилгээндээ идэвхитэй хамрагдана уу.

40-65 насны иргэн та В,С вирусын шинжилгээндээ идэвхитэй хамрагдана уу.