"Цэргийн насны эрчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжье" өдөрлөг